Usługi

Implanty, all-on-4

Utrata zęba nie jest tylko problemem estetycznym. Niesie ze sobą poważne konsekwencje zdrowotne. Nieprawidłowy zgryz wpływający negatywnie na pozostałe zęby, zwyrodnienia stawów skroniowo-żuchwowych czy bóle mięśni żucia to tylko niektóre negatywne skutki braków zębowych.

Dzięki nowoczesnej stomatologi i zastosowaniu implantów możemy ponownie uśmiechać się, cieszyć z jedzenia i żyć komfortowo.

Implant to niewielka tytanowa "śrubka", która jest wszczepiana do kości szczęki lub żuchwy. Pełni on funkcję korzenia zęba, na którym można wykonać różne odbudowy protetyczne, np. korony, mosty, protezy.

Dlaczego implant ?

Implanty dentystyczne to optymalne rozwiązanie u większości pacjentów:

  • pozwalają na osiągnięcie najlepszego efektu estetycznego,
  • w przeciwieństwie do koron i mostów, do ich zastosowania nie trzeba szlifować zdrowych tkanek zębów sąsiednich,
  • pełnią funkcję korzeni zębów, dzięki czemu spowalniają zanik kości wyrostka zębowego, co korzystnie wpływa m.in. na rysy twarzy
  • implanty odbudowują utracone zęby w sposób fizjologiczny przez co w czasie jedzenia zachowują się tak samo jak własne zęby.

Wskazania

Możliwości zastosowania implantów są duże. Mogą one odtwarzać pojedyńcze braki lub być filarem pod most uzupełniający kilka zębów. Również w przypadku całkowitego bezzębia stosuje się je w celu zwiększenia stabilizacji protezy. Taka proteza zapewnia nieporównywalnie lepszy komfort użytkowania w stosunku do klasycznych uzupełnień.

Dla kogo ?

Implanty można zastosować prawie u wszystkich osób, u których rozwój kości został zakończony, a gojenie ran przebiega prawidłowo. Bardzo ważny jest wysoki poziom higieny jamy ustnej.

Bezpieczeństwo

Implanty są rozwiązaniem nie tylko estetycznym, komfortowym, ale również bezpiecznym. Wykonane są z tytanu, który jest materiałem obojętnym (biozgodnym) dla organizmu człowieka. Wszystkie elementy implantu są sterylne i podlegają wysokiej kontroli jakości.

Jakie implanty stosujemy ?

W trosce o dobro naszych pacjentów używamy wyłącznie produktów renomowanych firm o wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie implantologii. Dzięki temu mamy gwarancję, że elementy protetyczne będą długo dostępne w sprzedaży, a pacjent może prowadzić bez problemów dalsze leczenie w ośrodkach na całym świecie.

Implantacja

Przed przystąpieniem do zabiegu niezbędne jest szczególowe badanie stomatologiczne. Konieczne jest wykonanie zdjęć RTG, tomografii komputerowej, zebranie informacji o stanie zdrowia pacjenta i jego nawykach. Ważne jest, aby zęby i dziąsła były zdrowe.

Wszczepienie implantu

Zabieg chirurgiczny wykonuje się w gabinecie stomatologicznym w znieczuleniu miejscowym. Jest on bezbolesny i stosunkowo krótki. Po wszczepieniu implantu pacjent dostaje szczegółowe zalecenia pozabiegowe.

Osteointegracja

Gojenie trwa zwykle od 3 do 6 miesięcy. W tym czasie wytwarza się ścisłe zespolenie implantu z kością, czyli osteointegracja.

Leczenie protetyczne

Ostatnim etapem leczenia jest wykonanie pracy protetycznej. W zależności od rodzaju wybranego uzupełnienia leczenie to trwa kilka wizyt.

Długość leczenia

Czas potrzebny na przeprowadzenie całkowitego leczenia implanto-protetycznego jest inny u każdego pacjenta. Przeciętnie zajmuje od 3 do 8 miesięcy jednak może się znacznie wydłużyć, nawet do kilku lat, w przypadku trudnych warunków i konieczności wykonania dodatkowych zabiegów np. odbudowy kości. W niektórych przypadkach możliwe jest skrócenie czasu nawet do kilku dni jednak postępowanie takie jest obarczone wyższym ryzykiem niepowodzenia i nie może być stosowane u każdego pacjenta.

Odbudowa tymczasowa

Ze względu na długi czas leczenia implantologicznego, na życzenie pacjenta, stosuje się tymczasowe uzupełnienia protetyczne pozwalające ukryć braki zębowe.

Ból

Zabieg osadzenia implantu w kości nie powoduje większych dolegliwości. Obrzęk lub nieznaczna bolesność mogą utrzymywać się w niektórych przypadkach przez kilka dni po zabiegu. Oczywiście można wtedy stosować ogólnodostępne środki przeciwbólowe.

Wzorowa higiena

Po implantacji należy utrzymywać doskonałą higienę jamy ustnej połączoną z częstymi wizytami kontrolnymi u lekarza dentysty zgodnie z ustalonym harmonogramem. O implanty dbamy tak samo jak o naturalne zęby!

Trwałość implantów

Implanty są uzupełnieniami długoczasowymi. Odsetek powodzenia w leczeniu implantologicznym wynosi według badań nawet 98%. Oczywiście duży wpływ na czas użytkowania ma stan zdrowia pacjenta, higiena jamy ustnej, złe nawyki oraz nałogi. Ważne jest aby pacjent utrzymywał stały kontakt z lekarzem i zgłaszał się na wizyty kontrolne co ok 12 miesięcy. Ewentualne wystąpienie chorób ogólnych może mieć duży wpływ na skrócenie czasu użytkowania implantu.

 

Pozostałe usługi